Den jobbigaste dagen …

Den jobbigaste dagen …
Enligt min pulsklocka har den här dagen varit jobbigast hittills. Jag förstår inte varför. Visst har jag fått gå en del och dra kajaken även idag men jag har fått mycket gratis i snabba forsar. 

Older post Newer post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published